کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۲

ریال۱۱,۷۰۰,۰۰۰

مقایسه

شناسنامه دوره

 

 برای دریافت پوستر دوره کلیک کنید

کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۲ یکی از نیازهای ضروری فعالین اقتصادی کشور می باشد.

کتاب تعرفه گمرکی ۱۴۰۲ به منظور آگاهی از تعرفه واردات، مقررات واردات و صادرات، تعرفه گمرکی، آیین های اجرایی و سود بازرگانی، هرسال پس از تایید هیئت وزیران تدوین، چاپ و منتشر می شود. امسال نیز همانند سال های گذشته تعرفه های گمرکی در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۲ توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شد.