دومین وبینار تجارت با کانادا

ریال۹,۵۰۰,۰۰۰

مقایسه

شناسنامه دوره

جهت دریافت پوستر دوره کلیک نماید.

  • راهبردها و ابزارهای جهانی سازی کسب و کارها
  • چهارشنبه ها ۲۴ آبان و ۱ آذر، از ۱۷ الی ۲۰

محتوای وبینار:

  • نقش بازارهای جهانی در رشد کسب و کارها
  • بررسی چالشها و عوامل محدود کننده
  •  ارائه راهکارهای مناسب برای ورود به بازار جهانی
  •  معرفی نمونه های موفق ایرانی در بازارهای جهانی
  •  تحلیل نقش کانادا به عنوان شریک کلیدی در جهانی شدن